Postcard Series - Zoo Negara, Malaysian Zoological Society

Zoo Negara, Malaysian Zoological Society
Spotted Leopard (Panthera pardus)
Malayan Tiger (Panthera tigris jacksoni)
Malayan Tapir (Tapirus Indicus)
Binturong (Arctictis binturong)
Lesser Mousedeer (Tragulus javanicus)
Serow (Naemorhedus sumatraensis)
Malay Fish Owl (Ketupa ketupu)
Malayan Sun Bear (Helarctos malayanus)

0 comments:

Post a Comment